Lycknis.se

Så kan du göra dina studieval och karriär planering

Vi har ett fantastiskt utbildningssystem i Sverige med många valmöjligheter. Vi har ett stort utbud av Gymnasieprogram, Yrkesutbildningar, Folkhögskolor och Universitet. Möjligheterna är stora. Här kan du läsa om studieval, karriärplanering och skolor. 

Det kan vara svårt att välja utbildning och skola eftersom man kanske inte vet exakt vad man vill jobba med i framtiden. För att komma igång med karriärplanering och val av studier kan man börja med att skriva en checklista, se nedan för förslag på hur. 

01

Vad du är bra på och tycker är intressant

Börja med att fundera över vad du är bra på, vilka ämnen i skolan och uppgifter du tycker är intressanta och om akademiska studier eller praktiska studier passar dig bättre.

02

Vilket yrke vill jobba med i framtiden

Fundera på vilka yrken du vill jobba med i framtiden och vilken arbetssituation du skulle vilja ha. Till exempel, skulle jag passa för ett jobb som Kock, med matlagning och högt tempo osv. Om du är osäker kan du börja med att fundera på vad du inte är bra på och inte skulle vilja jobba med. 

03

Research om olika skolor

Gör research om olika skolor och vilka ämnen samt kursplaner de har. Jämför olika skolor mellan varandra och läs om vad tidigare elever tycker om skolan. 

Gå på öppna hus på skolor, skolmässor och fråga tidigare elever vad de tyckte om skolan och utbildningen. 

Tala med en din (SYV) Studie och yrkesvägledare i skolan eller genom Vuxenutbildningscentrum.

Läs om utbildningar på Skolverkets webbplats.

04

Att välja gymnasieprogram 

Det finns totalt 18 nationella program, varav 12 är inriktade på yrkesutbildning, medan resterande 6 är avsedda för högskoleförberedelser. Här nedan kan du läsa mer om vilka nationella program det finns på gymnasienivå.

Gymnasieskolans 18 nationella program

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Humanistiska programmet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Introduktionsprogram

 • Programinriktat val 
 • Yrkesintroduktion 
 • Individuellt alternativ 
 • Språkintroduktion 

Riskrekryterande utbildningar

 • Flygteknikutbildningen
 • Marinteknikutbildningen
 • Sjöfartsutbildningen
 • Tågteknikutbildningen
 • Utbildningen samiska näringar
 • Yrkesdansarutbildningen

Övriga utbildningar

 • IB – International
 • Baccalaureate
 • Idrottsutbildning
 • Spetsutbildning
 • Särskilda varianter
 • Gymnasieingenjör – vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Vad är ett yrkesprogram?

Ett yrkesprogram förbereder för ett yrke och man kan börja jobba direkt efter gymnasiet. 

Vad är ett Introduktionsprogram? 

Om man saknar behörighet till ett nationellt program kan man gå ett av fyra av dessa program. 

Vad är APL? 

APL är arbetsplatslärande som finns på yrkesprogram eller vissa högskole förberedande program.

Vad innebär lärling?

Lärling innebär att man på ett yrkesprogram har praktik ute på olika arbetsplatser och lär sig yrket. 

Hur ser yrkesprognoserna ut?

Undrar du över jobbutsikterna i olika yrken? På Arbetsförmedlingens webbplats kan du hitta bedömningar för både nuvarande situation och tre år framåt. Just nu kan vi se att det kommer vara brist på personal inom vård, skola och omsorg, teknik, systemutveckling och ingenjörer.

Vad innebär behörighet till högskola?

Nästan alla program ger högskolebehörighet utom de som har särskild behörighet, vilket kräver förkunskaper i vissa ämnen. 

Vad händer om man ångrar sitt Gymnasieval? 

Om man ångrar sitt gymnasieval kan man byta, såvida man inte fullgjort utbildningen. Men innan du avslutar studierna, fundera på vilja faktorer det är som gör att du inte trivs, är det klassen, lärarna eller är det utbildningen i sig.